Regulamin Szkółki Narciarskiej "Regle"

 1. Podczas zajęć klienci szkółki korzystają z wyciągów poza kolejnością.
 2. Szkółka nie zapewnia klientom sprzętu narciarskiego, ani nie odpowiada za sprzęt używany przez klientów w czasie zajęć.
 3. Rezerwacji lekcji można dokonać mailowo, telefonicznie lub w siedzibie szkółki.
 4. Lekcja trwa 55 minut.
 5. Klienci spotykają się z instruktorem przed siedzibą szkółki.
 6. Przed rozpoczęciem lekcji klient powinien przekazać instruktorowi istotne z punkt u widzenia swojego bezpieczeństwa informacje dotyczące stanu zdrowia, umiejętności narciarskich i sprawności fizycznej.
 7. O rezygnacji z lekcji klient powinien poinformować osobiście lub telefonicznie możliwie jak najszybciej. Spóźnienia nie mają wpływu na cenę lekcji.
 8. Klienci niezgłaszający absencji na lekcji będą obsługiwani jedynie po dokonaniu przedpłaty.
 9. Klienci niepełnoletni mogą uczestniczyć w lekcji jedynie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 10. W trakcie lekcji instruktor może wydawać klientom polecenia, zakazy i nakazy istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa klienta oraz innych użytkowników stoku. Konsekwencją nie stosowania się do zaleceń instruktora może być przerwanie lekcji bez zwrotu należności.
 11. Opłaty za lekcje klienci uiszczają u instruktora przed lekcją.
 12. Rozpoczęcie lekcji z instruktorem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 13. Szkółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie sezonu narciarskiego.

Szybki kontakt

Andrzej Regiel
ul. Witolda Gombrowicza 39/35
38-700 Ustrzyki Dolne

telefon komórkowy: 502 330 059
e-mail: regle@op.pl
www.szkolka-regle.pl

LESKO-SKI Wyciągi Weremień
telefon stacjonarny: 13 469 93 45
www.leskoski.pl

Jak dojechać? LESKO-SKI Wyciągi Weremień